گازرسانی
افزايش ۱۱۸ درصدي حجم انتقال گاز در منطقه ۶ عمليات انتقال گاز ایران 25 آگوست 2020
در دولت یازدهم و دوازدهم صورت پذیرفت؛

افزايش ۱۱۸ درصدي حجم انتقال گاز در منطقه ۶ عمليات انتقال گاز ایران

سرپرست منطقه 6 عمليات ایران از افزايش 118 درصدي حجم انتقال گاز در سال 98 نسبت به سال 92 خبر داد.