گرانی ماهی و میگو
تعیین نرخ عرضه‌ی آبزیان و وعده‌ی برخورد با متخلفان 12 اکتبر 2020
در پی گزارش دلفین و تشدید نظارت شیلات هرمزگان؛

تعیین نرخ عرضه‌ی آبزیان و وعده‌ی برخورد با متخلفان

در شماره‌ی پیشین دلفین گزارشی تحت عنــوان «ماهی را هر وقت از آب بگیری گران است» به چاپ رسـید که در پی آن شیلات مدعی شد که نرخ ها تناقض دارد و با ارائه نرخنامه ای اعلام کرد با گرانفروشان برخورد خواهد شد، اما گفتنی است؛ نرخ های ارائه شده توسط شیلات نیز از توان مردم بی بضاعت خارج است.