گرانی مسکن
اپیدمی گرانی کشنده‌تر از اپیدمی کرونا/ تبدیل میوه به کالایی تجملاتی 05 جولای 2020
دلفین در گزارشی اختصاصی گلایه های مردم هرمزگان نسبت به روند گرانی اجناس را بررسی می‌کند؛

اپیدمی گرانی کشنده‌تر از اپیدمی کرونا/ تبدیل میوه به کالایی تجملاتی

افزایش چند برابری هزینه های زندگی طی ماه‌های اخیر باعث شده است که بسیاری از مردم قادر به پرداخت هزینه‌های روزمره نباشند و موج نارضایتی‌ها در هرمزگان افزایش یابد.