گرانی میوه در بندرعباس
میوه، کالای لوکس بندرعباس 16 سپتامبر 2020

میوه، کالای لوکس بندرعباس

درحال حاضر میوه به کالایی تجملاتی تبدیل شده و صرفا زینت‌بخش خانه‌های قشر متوسط رو به بالا یا میز مدیران ادارات و صنایع هرمزگان است و اقشار کم‌درآمد در مراجعه به مغازه های میوه‌فروشی تنها با حسرت مواجه می شوند.