گران‌ترين استان کشور
گوسفند همسايه غازه! 05 آگوست 2018
نگاهي به گراني گوشت و ارزاني دام زنده در هرمزگان؛

گوسفند همسايه غازه!

تفاوت قیمت گوشت و دام زنده در هرمزگان چنان چشمگیر است که باید مسئولان به چرایی این مساله پاسخ شفافی دهند.