گمرک جمهوری اسلامی ایران
ضرورت نیازسنجی تجار و تولید کننده های هرمزگانی 12 دسامبر 2018

ضرورت نیازسنجی تجار و تولید کننده های هرمزگانی

بنا بر آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات کشور تا پایان آبان ماه نسبت به مدت مشابه گذشته 12.96 درصد از نظر ارزش دلاری افزایش یافته و واردات نیز در این مدت نسبت به هشت ماهه پارسال 12.58 درصد از نظر وزنی و 14.4 درصد از حیث ارزش دلاری کمتر شده است.