گویش بندری
نگـاهی به نخستین کتـاب داستــان با رسم الخط بندری 16 آگوست 2020

نگـاهی به نخستین کتـاب داستــان با رسم الخط بندری

«گن تاک و گنج گورون» نخستین کتاب داستان با رسم الخط بندری شامل 22 داستان شیرین محلی به قلم «محمد مذنبی» است.