یلدا
یلدا سنتی دیرپا و کم‌رنگ در هرمزگان 20 دسامبر 2020

یلدا سنتی دیرپا و کم‌رنگ در هرمزگان

هرچند در شرایط فعلی با هجوم ویروس کرونا دورهمی ها در شب یلدا امکان‌پذیر نیست ولی مطمئناً ماندگاری یک سنت دلیل روشنی بر ارزشمند بودن آن است و باید مانند دیگر سنت‌های نیکو آن را پاس داشت.