یمه مرکزی
تمام ساختمان‌ها در کشور بیمه حوادث می‌شوند 15 ژانویه 2020

تمام ساختمان‌ها در کشور بیمه حوادث می‌شوند

با تصویب نهایی لایحه «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» تمام ساختمان‌های کشور اعم از مسکونی، تجاری و اداری تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار می‌گیرند و بدین ترتیب یکی از گسترده‌ترین بیمه‌های پایه کشور شکل می‌گیرد.