۲ هزار و ۶۶۱ خانوار بستکی از گاز بهره مند شدند
گاز رسانی به دو هزار و ۶۶۱ خانوار بستکی 30 ژوئن 2019

گاز رسانی به دو هزار و ۶۶۱ خانوار بستکی

مدیر عامل شرکت گاز هرمزگان گفت: دو هزار و ۶۶۱ خانوار در بستک از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند.