۵۶ زندانی دیه و جرائم غیر عمد از زندان‌های هرمزگان آزاد شدند.
۵۶ زندانی جرایم غیرعمد از زندان‌های هرمزگان آزاد شدند 11 جولای 2019

۵۶ زندانی جرایم غیرعمد از زندان‌های هرمزگان آزاد شدند

از ابتدای سال تاکنون ۵۶ زندانی دیه و جرائم غیر عمد از زندان‌های هرمزگان آزاد شدند.