10 نفر از ملوانان یک لنج باری
نجات ۱۰ ملوان مغروق در مسیر جاسک به مسقط 03 آگوست 2018

نجات ۱۰ ملوان مغروق در مسیر جاسک به مسقط

رئیس اداره بندر شهرستان جاسک از نجات جان 10 نفر از ملوانان یک لنج باری در مسیر جاسک به مسقط خبر داد.