شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه‌ی توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش دلفین، شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه‌ی توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در نظر گرفته می‌شود. بغرنجی شرایط اقتصادی کشور، شرایط هرمزگان را که همواره یکی از استان‌های مبتلا به اختلاف طبقاتی بوده، نابسامان‌تر کرده و شاخص‌های اقتصادی حاکی از افزایش اختلاف طبقاتی در استان است.

طبق آمار به دست آمده از شاخص اقتصادی سال ۱۳۹۸، افزایش ضریب جینی در هزینه درآمد خانوار شهری هرمزگان از ۳۴/۰ در سال ۱۳۹۷ به ۳۵/۰ در سال ۱۳۹۸ نشان دهنده این موضوع است که توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف خانوار شهری ناعادلانه‌تر شده و سیاست‌های اقتصادی یک سال اخیر به این مساله انجامیده است که تعادل درآمدی و به تبع آن تعادل هزینه‌ای بین خانوار دهک‌های شهری بیشتر از قبل به هم بخورد و فاصله طبقاتی بین دهک‌های جامعه شهری بیشتر و توزیع درآمد ناعادلانه‌تر شود.
البته در سال گذشته در روستاهای هرمزگان وضعیت به مراتب بدتر بوده است و افزایش ضریب جینی در هزینه درآمد خانوار روستایی از ۳۵/۰ به ۳۷/۰ نشان‌دهنده این موضوع است که توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف خانوار روستایی نیز ناعادلانه تر شده، بنابراین سیاست‌های اقتصادی یک سال اخیر در این حوزه نیز دچار اشکالات جدی بوده و شکاف بین فقرا و اغنیا عمق بیشتر پیدا کرده است.
در بررسی وضعیت هرمزگان، نسبت هزینه‌های دهک دهم به دهک اول که میزان رفاه این دو قشر را نشان می‌دهد؛ تقریبا ۱۱ برابر است که این عدد بزرگ که شاخصی نگران کننده در اقتصاد است، تاثیر فراوانی بر سایر حوزه‌ها به‌ویژه حوزه‌های فرهنگی، امنیتی و اجتماعی خواهد گذاشت.
امید است که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان هرمزگان بیش از پیش داده‌های آماری را به عنوان تب‌سنج اقتصاد استان مورد تحلیل و ارزیابی قرار دارند و در عمل نیز شاهد اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت باشیم.

  • نویسنده : ۱۰۰۷