طبق آخرین گزيده شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان هرمزگان که مربوط به زمستان سال گذشته است، 29.4 درصد از جوانان هرمزگان بیکار هستند که آمار نگران کننده‌ای است.

به گزارش دلفین، طبق آخرین گزيده شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان هرمزگان که مربوط به زمستان سال گذشته است، ۲۹٫۴ درصد از جوانان هرمزگان بیکار هستند که آمار نگران کننده‌ای است.

بیکاری از چالش‌های اساسی امروز استان است و قشر وسیعی از جامعه هر روز با استرس، سرخوردگی و معضلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن دست به گریبان‌اند.

میزان سنجش بیکاری بر اساس نرخ بیکاری بیان می‌شود و این شاخص از جمله شاخص‌هایی‌ست که اقتصاددان‌ها و جامعه‌شناسان با بررسی آن بسیاری از پارامترهای جامعه را ارزیابی می‌کنند و برنامه‌ریزی‌ها و تحلیل‌هایشان بر خروجی این آمار مستدام است.

با این‌وجود درک عمومی از این شاخص درست نیست. برخی باور دارند که دولت در مورد نرخ بیکاری دروغ می‌گوید و برخی دیگر فکر می‌کنند نرخ بیکاری به عمد طوری طراحی‌شده که اوضاع بهتر از چیزی که واقعا هست به ‌نظر برسد اما در تعریف علمی بیکاری، بیکار کسی است که دوست دارد کار کند و در چهار هفته گذشته به‌صورت فعال به دنبال کار گشته باشد اما کاری به وی پیشنهاد نشود. اما در ایران این تعاریف ابهاماتی دارد.

مطمئنا یک ساعت کار در هفته یا فعالیت‌های سربازان، دانشجویان، زنان خانه‌دار و داوطلب‌های سازمان‌های غیرانتفاعی شغل نیست که بخواهد کار محسوب شود اما در ایران این افراد را نیز در زمره‌ی شاغلان قرار می دهند.

براساس تعریف مركز آمار ایران، نرخ بيكاري عبارت است از نسبت جمعيت بيكار جویای کار به جمعيت فعال اقتصادی. جمعيت فعال اقتصادي تمام افراد بالای ۱۰ سال را در بر مي‌گيرد كه در هفته قبل از آمارگيري در توليد كالا و خدمات مشاركت داشته‌اند يا با امکان قابليت مشاركت، در کار مشاركت نداشته اند.

علی‌رغم محدود شدن تعریف بیکاری در ایران، باز هم آمار چندان قابل دفاع نیست. طبق گزيده شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان هرمزگان در زمستان سال گذشته، نرخ مشارکت اقتصادی ۴۳٫۶ درصد بوده که رشدی ۵٫۱ درصدی را نشان می دهد اما نرخ بیکاری نیز به ۱۱٫۹ درصد رسیده که با رشدی ۱٫۱ درصدی نشان‌گر بیکاری بیشتر جمعیت است.

با این حال این آمار برای جوانان بسیار نگران کننده است. طبق آمار منتشر شده ۲۹٫۴ درصد از جمعیت جوان که شامل سن ۱۵ تا ۲۴ می‌شود، بیکار هستند و اگر جمعیت سرباز، خانه دار، دانشجو و افرادی که تنها یک ساعت در هفته کار می‌کنند را به این آمار اضافه کنیم، وخامت اوضاع را بیشتر نشان می‌دهد و این شاخص نمایان‌گر هدررفت سرمایه‌های انسانی جوان هرمزگان است.

در گزيده شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان هرمزگان بیکاری زنان ۱۹ درصد، بیکاری مناطق شهری ۱۱٫۸ درصد و بیکاری روستاییان ۱۲ درصد عنوان شده است.

در ضمن ۷۹٫۳ درصد از افراد در بخش خصوصی و ۲۰٫۷ افراد نیز در بخش عمومی مشغول به فعالیت هستند و بخش خدمات با ۴۹ درصد، بخش صنعت با ۲۹٫۸ درصد و بخش کشاورزی با ۲۱٫۲ درصد پراکندگی شاغلان را نشان می دهد.

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است.

گزارش اختصاصی: پدرام مجیدی

  • نویسنده : ۱۰۰۷