آخرین تعرفه‌ی رسمی کرایه اتوبوس در بندرعباس
قسم حضرت عباس یا دم خروس 04 دسامبر 2018
وارونه جلوه دادن حقیقت در جلسات شورای شهر

قسم حضرت عباس یا دم خروس

چندی است که در جلسات شورای شهر بندرعباس مهمان‌هایی از شهرداری حضور یافته و توضیحاتی را ارائه می‌کنند که جز وارونه جلوه دادن حقیقت هیچ نام دیگری ندارد.