اباذر سالاری
خبرنگاران خط مقدم جنگ رسانه ای هستند ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

خبرنگاران خط مقدم جنگ رسانه ای هستند

فرمانده کل سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان گفت: خبرنگاران خط مقدم جنگ رسانه ای هستند و از اصحاب رسانه می خواهیم آنچه باعث پیشرفت جامعه است را دنبال کنند تا از فشارهای روانی وارد شده به مردم کاسته شود.

آماده پاسخگویی به تعرضات دشمن هستیم ۱۷ تیر ۱۳۹۸

آماده پاسخگویی به تعرضات دشمن هستیم

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: انگشت به ماشه آماده هرگونه پاسخگویی در برابر تعرض دشمنان هستیم.