اعزام حجاج هرمزگانی
اعزام حجاج هرمزگانی در ۳۰ تیر ماه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
معاون اداره کل حج و زیارت هرمزگان خبر داد؛

اعزام حجاج هرمزگانی در ۳۰ تیر ماه

معاون اداره کل حج و زیارت هرمزگان از اعزام پنج کاروان حجاج هرمزگانی در روز‌های ۳۰ و ۳۱ تیرماه به سرزمین وحی خبر داد.