درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر
مامور نیروی انتظامی در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید ۱۹ تیر ۱۳۹۸

مامور نیروی انتظامی در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید

دیشب فرمانده پاسگاه چغازردی میناب طی درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید و یک مامور نیروی انتظامی نیز مجروح شد.