رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی بندرعباس
جذب نیرو در شهرداری سیاسی و فامیلی است 04 دسامبر 2018

جذب نیرو در شهرداری سیاسی و فامیلی است

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی بندرعباس با بیان این‌که اکثر نیروها در یکی از مناطق شهرداری نیروهای فامیلی هستند، گفت: متأسفانه در برخی مواقع چنین اتفاق‌هایی مشاهده می‌شود