سرمایه گذاری در هرمزگان
فرصت سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار میلیاردی برای هرمزگان ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
استاندار هرمزگان عنوان کرد؛

فرصت سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار میلیاردی برای هرمزگان

استاندارهرمزگان در همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری مطرح کرد: طی تفاهم نامه های امضا شده در این همایش بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درهرمزگان سرمایه گذاری خواهد شد .