قحط الرجال در هرمزگان
قحط الرجال در هرمزگان 30 ژانویه 2019

قحط الرجال در هرمزگان

انتصابات اخیر استاندار این مساله را در اذهان متبادر کرده که هرمزگان دچار قحط الرجال است.