مرکز قلب جرجانی بندرعباس
یک هزار و ۸۰۰ جراحی قلب باز در مرکز قلب جرجانی بندرعباس ۲۰ تیر ۱۳۹۸
رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) خبر داد؛

یک هزار و ۸۰۰ جراحی قلب باز در مرکز قلب جرجانی بندرعباس

رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) از انجام یک هزار و 800 عمل جراحی قلب باز از آغاز فعالیت مرکز قلب جرجانی بندرعباس طی این 10 سال خبر داد.