مریم ذوالفقارپور
حضور کارمندهای ناموفق دیگر واحدها در روابط عمومی‌ها 16 مه 2019
چالش‌های روابط عمومی ها؛

حضور کارمندهای ناموفق دیگر واحدها در روابط عمومی‌ها

مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان هرمزگان عدم تخصص برخی از کارشناسان حوزه ی روابط عمومی را یکی از چالش‌های روابط عمومی های سازمان های دولتی و خصوصی ذکر کرد.