ناوگان دریایی مرزبانی ناجا
الحاق هفت فروند شناور به ناوگان دریایی هرمزگان ۱۷ تیر ۱۳۹۸

الحاق هفت فروند شناور به ناوگان دریایی هرمزگان

آئین الحاق هفت شناور کلاس «حیدر» به دریابانی نیروی انتظامی هرمزگان با حضور وزیر دفاع، رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و فرمانده نیروی انتظامی کشور، در بندرعباس برگزار شد.