چالش‌های روابط عمومی ها
شغلی حساس، پرچالش و البته شیرین 17 مه 2019
چالش‌های روابط عمومی ها؛

شغلی حساس، پرچالش و البته شیرین

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در یادداشتی به بیان برخی از چالش های عام در حوزه‌ی روابط عمومی دستگاه های دولتی و خصوصی پرداخت.

روابط عمومي ها در ورطه روزمرگي! 16 مه 2019
چالش‌های روابط عمومی ها؛

روابط عمومي ها در ورطه روزمرگي!

مدير روابط عمومي شركت آب و فاضلاب هرمزگان تلقی اشتباه برخی از مدیران دستگاه ها نسبت به وطایف و جایگاه روابط عمومی را به عنوان یکی از چالش‌های روابط عمومی های سازمان های دولتی و خصوصی ذکر کرد.