گردشگری هرمزگان
گردشگری هرمزگان نیازمند هم‌افزایی 02 فوریه 2019

گردشگری هرمزگان نیازمند هم‌افزایی

زهرا شاکرمی نژاد، مدیرمسئول نشریه دلفین در یادداشتی لزوم هم افزایی در گردشگری هرمزگان را مورد تحلیل قرار داد.