مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از برون سپاری هتل این منطقه عظیم اقتصادی به بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش دلفین، «حسن خلج طهرانی» مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس گفت: پس از برگزاری سه دوره مناقصه، با تلاش مستمر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی هتل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس توانستیم با شرکت توکان صنعت اسپادانا از شرکت های خوشنام در حوزه هتل داری قرار داد منعقد کنیم تا ضمن ارتقای سطح خدمات ارائه شده، شاهد رونق بیشتر این هتل باشیم.

وی با اشاره به این که قرارداد مذکور ۱۱ سال ضمانت اجرایی دارد، تاکید کرد: در سال نخست شرکت متولی هتل، موظف به بازسازی، مرمت و بهبود زیرساخت ها جهت احیاء هتل پنج ستاره است و در ده سال بعد بهره برداری و جذب مسافر صورت خواهد پذیرفت، که جهت تشویق بخش خصوصی مشوق هایی برای تسریع در راه اندازی پیش بینی شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در ادامه افزود: برون سپاری امور به بخش خصوصی چنانچه ساز و کار قانون مندی داشته باشد و نظارت کافی نیز بصورت مستمر بر آن صورت پذیرد می تواند ثمرات فراوانی را در پی داشته باشد.

  • نویسنده : 1007