مدیرعامل آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: سد‌های اصلی استان هرمزگان فقط تا پایان سال جوابگوی نیاز آبی هرمزگان است.

به گزارش دلفین، «هوشنگ ملایی» مدیرعامل آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: سد استقلال میناب با ظرفیت ۲۴۰میلیون مترمکعب، ۸۰میلیون مترمکعب آب قابل استفاده دارد.

وی گفت: اکنون ۳۰درصد از منابع آبی این سد برای شرب مردم بندرعباس و بقیه برای تغذیه دشت میناب و زمین‌های کشاورزی پایین دست سد استقلال استفاده می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: سد جگین، دیگر سد مهم هرمزگان با ظرفیت ۲۱۰میلیون مترمکعب هم اکنون ۱۶۰میلیون متر مکعب آب دارد که آب آشامیدنی مردم شهرستان جاسک و بخشی از شهرستان بشاگرد را تامین می‌کند.

وی افزود: هرمزگان بیش از ۱۹سال است که با خشکسالی روبرو است.

وی با اشاره وجود منابع آبی در ۴۰درصد از ظرفیت سد شمیل و نیان افزود: اکنون ۴۰میلیون متر مکعب آب در این سد وجود دارد.