سرپرست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: توزیع مواد مخدر در اطراف برخی مدارس را انکار نمی کنم و طرح برخورد با خرده فروشان در اطراف مدارس بندرعباس در دست اجر است.

به گزارش دلفین، «عباس میرزاد» سرپرست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با بیان اینکه توزیع مواد مخدر در اطراف برخی مدارس را انکار نمی کنم، گفت: برخی آسیب ها را نمی توان تکذیب کرد و در اطراف برخی مدارس ممکن است توزیع مواد مخدر وجود داشته باشد که این موضوع را در دستور کار و پیگیری قرار داده ایم و طرح برخورد با خرده فروشان در اطراف مدارس در دست اجراست.

وی افزود: مسئولین آموزش و پرورش هم نسبت به آگاه سازی خانواده ها اقدام کنند چرا که پیشگیری از اینگونه اقدامات نیازمند نظارت خانواده ها و مدیران مدارس است و احتمال شیوع آن در مدارس وجود دارد.

میرزاد تصریح کرد: متاسفانه سن مصرف مواد مخدر کاهش یافته بنابر این نیازمند همکاری و نظارت خانواده ها و متولیان هستیم.

  • نویسنده : 1007