مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفت: ۱۵ تیرماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده است.

به گزارش دلفین، «شاکررضا مریدی» مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: مؤدیان برای برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، تا تاریخ ۱۵ تیرماه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۳۹۸خود را ارائه و اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir ارائه کنند.

شاکررضا مریدی افزود: مودیان حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند.

وی گفت: افرادی که از پرداخت مالیات در تاریخ اعلام شده خودداری کنند معادل ۵۰ درصد مالیات متعلقه مشمول جریمه می‌شوند.

وی افزود: ۱۵ تیرماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده است و این مهلت تمدید نمی‌شود.

  • نویسنده : 1007