مدیر عامل شرکت گاز هرمزگان گفت: دو هزار و ۶۶۱ خانوار در بستک از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند.

به گزارش دلفین، «فواد حمزوی» مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان گفت: برای اتمام این طرح به طول ۵۹ کیلومتر خط لوله بیش از ۱۳ میلیارد تومان هزینه شده است.

فواد حمزوی افزود: در حال حاضر گاز رسانی به شهر بستک، روستای مغدان و روستا‌های شرق بستک انجام شده است.

وی گفت: عملیات گاز رسانی به روستا‌های غرب بستک شامل روستا‌های تدرویه، آل کندی، دهنگ، بیگلر آباد نیز در حال اجرا است.

  • نویسنده : 1007