سرپرست اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان با اشاره به ظرفيتهاي استان در بخش هاي مختلف براي ايجاد اشتغال پايدار گفت: بسياري از اين ظرفيت‌ها به ويژه در بخش دريايي مغفول مانده است.

به گزارش دلفین، «كيامرث برخورداری» سرپرست اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان بر شناسايي پتانسيل های استان در بخش دريا محور تاكيد کرد و گفت: در كنار اين امر مهم، تربيت و آموزش نيروي انساني ماهر نيز ضرورت دارد كه با تعامل دستگاه‌های مرتبط مي توان زمينه ايجاد اشتغال در بسياري از بخش ها را فراهم كرد.

وي بيان داشت: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی براي بخش مشاغل دريامحور، آمادگي همكاري با مركز اقيانوس شناسی را در قالب تفاهم‌نامه دارد.

رئیس مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس بندرعباس گفت: با توجه به محدود بودن منابع ماهي وميگو در استان، بايد در حوزه آبزی پروری به صورت اصولي ورود پيدا كرد تا علاوه بر رونق توليد و توسعه اقتصادی، زمينه اشتغال نيز به وجود آید.

حمزه اي با اشاره به ظرفيت استان در زمينه مشاغل دريايی افزود: فراهم نمودن بستر مناسب ورود شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌های موجود ضروری به نظر می رسد.

در ادامه اين نشست، احسان محمدي نژاد معاون سما دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس گفت: یکی از رسالت های مهم اين دانشگاه تربیت نیروی متخصص است و این مرکز آمادگی ارائه آموزش های لازم و مورد نیاز را در چارچوب استانداردهای آموزشی دارد.

محمدي نژاد افزود: با شناسايي نياز بازار كار استان، اين مركز، آموزش‌های لازم را ارائه خواهد داد.

  • نویسنده : 1007