مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: امسال برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در هرمزگان ۱۲۴ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

به گزارش دلفین، «امید ذاکری» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: این اعتبارات برای اجرای ۲۱۲ طرح آبخیزداری و آبخوان داری است که از محل صندوق توسعه ملی و اعتبارات استانی تامین می‌شود.

مدیر کل منابع طبیعی استان خاطرنشان کرد: این طرح‌ها در بیش از ۲۲۳ هزار هکتار در ۴۰ حوزه آبخیز  و در ۱۱ شهرستان اجرا می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان بیان کرد: با اجرای این طرح‌های آبخیزداری ۶۲ میلیون مترمکعب به ظرفیت استحصال روان آب‌های سطحی در استان افزوده می‌شود.

ذاکری اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح‌ها بهره وری از روان آب‌های سطحی، کنترل سیلاب، افزایش و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی، پیشگیری و کاهش اثرات خشکسالی، کنترل فرسایش خاک، تثبیت خاک و بهبود پوشش گیاهی است.

 

  • نویسنده : 1007