استاندار هرمزگان در نخستین مجمع سلامت این استان گفت: تریبون دارها مسئول هستند، اگر دردی می بینند نیازی به فریاد زدن آن نیست، به دنبال حل آن باشید نه این که به درد مردم بیافزایید.

به گزارش دلفین، «فریدون همتی» در نخستین مجمع سلامت استان هرمزگان با بیان اینکه باید سلامت و درمان را اجتماعی کنیم، گفت: اجتماعی کردن سلامت حرف لوس و تشریفاتی نیست، ما باید اهمیت آن را درک کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه مردم هرمزگان دائما از نبود تجهیزات در بخش درمان می نالند اما باید اذعان داشت در ادوار گذشته دولت در بخش درمان استان هرمزگان سرمایه گذاری نکرده است، افزود: هدف گذاری ما عدالت در سلامت و تامین ۱۷۰۰ تخت بیمارستانی برای هرمزگان است.

عالی‌ترین مقام دولتی در هرمزگان گفت: اکنون افرادی که یک روز خود مسئول بوده اند، دست به انتقاد می زنند و ایجاد توقع برای مردم می کنند.

همتی در ادامه تصریح کرد: تریبون دارها مسئول هستند، اگر دردی می بینند نیازی به فریاد زدن آن نیست، به دنبال حل آن باشید نه این که به درد مردم بیافزایید.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه نحوه طرح کردن موضوعات بسیار حائز اهمیت است و حرف های نسجیده سلامت جامعه را تهدید می کند، بیان داشت: نمی گویم دردها بیان نشود اما بسیاری از مسائل را باید پشت در بسته حل کرد.

وی در پایان خاطر نشان ساخت: تریبون ها را به حرف غیرضروری اختصاص داده ایم و به تبع آن مردم آموزش ندیده اند تا در وضعیت التهاب بازار اقدامات صحیح را انجام دهند.

  • نویسنده : کد 101