هرمزگان مسيري جز توسعه ي دريا محور ندارد و به جرات مي توان گفت اگر تمام تمرکز و انرژي خود را معطوف به اين فرصت بي نهايت کنيم کشور را از توسعه و اشتغال بهره ها خواهد بخشيد.

به گزارش دلفین، کنار دريا بودن توسعه مي‌آفريند؛ اين شايد کليدي‌ترين جمله براي وصف ظرفيت‌‌هاي اقليمي به نام هرمزگان باشد. اين‌قدر گفته‌ايم نوار ساحلي، دريا، جزيره و فرصت‌هاي ازدست‌رفته گويي در اين وادي خود غرق درعبارات و مفاهيم اين چنيني شده ايم .

دريا توسعه مي‌آفريند حتي اگر دور باشد اما چرا حال و روز امروز هرمزگان فرسنگ‌ها دور از توسعه است؟ چرا هيچ‌وقت به گذشته پلي از جنس نقد نزده‌ايم که اکنون پس از اين همه سال ورود و خروج استانداران، نمايندگان مجلس، مديران‌کل باز هم دريا هست اما توسعه وتوسعه‌يافتگي از هرمزگان رخت بربسته و حتي مرکز استان‌مان هم غرق درمشکلات عدم توسعه‌يافتگي است. شايد که نه حتما مي‌توان هزار و هزاران عبارت و جمله نوشت از حال و روز امروز و عدم توسعه‌يافتگي در هرمزگان، نه در مقايسه با شهرهاي ديگر همچون دبي، شانگهاي، هامبورگ و… بلکه با ديگر شهرها و مراکز استان کشورمان. آن حلقه‌ي مفقوده چيزي نيست جز عدم توجه علمي، صنعتي و اقتصادي ما به دريا و اين که ساحل‌نشينان را در اغلب موارد با توسعه‌ي دريا محور درگير نکرده ايم…

آگاهي آن‌ها و حتي ساحل‌نشينان از هزاران فرصت بي‌بديل اين ثروت  بزرگ و آن‌چه که اکنون براي توسعه از آن غافليم همين درياست که در تمام ابعاد آن از گردشگري دريايي گرفته تا حمل و نقل و صنعت دريايي به آن بهايي نداده ايم ثروتي که در کنارش خوابيده ايم و او را نيز به خواب دعوت مي کنيم.

هرمزگان مسيري جز توسعه ي دريا محور ندارد و به جرات مي توان گفت اگر تمام تمرکز و انرژي خود را معطوف اين فرصت بي نهايت کنيم از صنعت دريايي تا گردشگري دريايي همه وهمه هرمزگان و کشور را از توسعه واشتغال بهره ها خواهد بخشيد.

 

علیرضا زارعی – روزنامه نگار

 

این مطلب در شماره ۱ نشریه دلفین به چاپ رسیده است