فن خنک کننده الکتروموتورهای 6 کیلو ولت مرکز انتقال نفت بندرعباس توسط واحد مهندسی برق منطقه خلیج‌فارس طراحی، نصب و راه‌اندازی شد.

به گزارش دلفین، «علی اکبر مختاری» رئیس واحد مهندسی برق منطقه گفت: الکتروموتورهای ۶ کیلو ولت (ABB ایتالیا ) مرکز انتقال نفت بندرعباس وظیفه انتقال فرآورده ها از این مرکز رابه عهده دارند که در فصل‌های گرم سال حرارت سیم پیچ آن‌ها به حد آلارم رسیده و در نهایت باعث توقف الکتروموتورها می‌شود.

مختاری اظهار داشت: با توقف این الکتروموتورها، این مرکز در امر انتقال پایدار فرآورده‌ها دچار چالش جدی شده بود در همین راستا با بررسی و تحقیقات صورت گرفته توسط واحدهای خدمات فنی، برق و مکانیک ستاد و واحد برق منطقه خلیح فارس فن خنک کننده جدید طراحی و توسط متخصصان داخلی ساخته و پس از نصب و بررسی، بر روی الکتروموتورهای این مرکز راه اندازی شد.

وی خاطرنشان کرد: نصب این خنک کننده‌ها باعث کاهش دمای پنج الی هفت درجه حرارت سیم پیچی‌ها شد که این امر سبب انتقال پایدار فرآوردهای نفتی با ضریب بالاتر شد.

  • نویسنده : 1007