استاندار هرمزگان با صدور احکام جداگانه ای، سرپرست پنج فرمانداری، یک بخشداری و مدیرکل دفتر سیاسی استانداری هرمزگان را منصوب کرد.

به گزارش دلفین، استاندار هرمزگان«فریدون همتی» با صدور احکام جداگانه ای، سرپرست پنج فرمانداری،  یک بخشداری و مدیرکل دفتر سیاسی استانداری هرمزگان را منصوب کرد. این احکام به شرح ذیل است:

 

♦️«احمد نفیسی» به عنوان مدیرکل دفتر سیاسی استانداری هرمزگان منصوب شد.

 

♦️«محمد احمدی» فرماندار سابق جاسک به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه میناب منصوب شد.

 

♦️«عبدالله پرتابیان» فرماندار بستک به عنوان سرپرست فرمانداری سیریک منصوب شد.

 

♦️«محمد رادمهر» فرماندار پارسیان به عنوان سرپرست فرمانداری جاسک منصوب شد.

 

♦️«رضا پوربابایی» مدیرکل حراست استانداری هرمزگان به عنوان سرپرست فرماندارى ابوموسی منصوب شد.

 

♦️«اکبر احمدی» معاون فرماندار بستک با حفظ سمت، به عنوان سرپرست فرماندارى بستک منصوب شد.

 

♦️«سید مجدالدین حسینی» به عنوان سرپرست بخشداری هرمز منصوب شد.