کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز و فردا تحت تاثیر پدیده مونسون، مناطق مرتفع استان در شهرستان‌های حاجی آباد، بشاگرد و بستک بارانی است.

به گزارش دلفین، «مجتبی حمزه نژاد» کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از ساعت هشت صبح امروز نقاطی از بندرعباس شاهد بارندگی بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این بارش‌ها نقطه‌ای و تنها در چند نقطه بندرعباس بوده است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: امروز و فردا تحت تاثیر پدیده مونسون مناطق مرتفع استان در شهرستان های حاجی آباد، بشاگرد و بستک بارانی است.

 

  • نویسنده : 1007