توصیه می‌شود در ساعات بعدازظهر از تردد به سمت مناطق غربی جزایر کیش و لاوان خودداری شود و شناورهای سبک و صیادی نیز در ساعات بعدازظهر از تردد دریایی خودداری کنند.

به گزارش دلفین، طی ساعات صبح در مناطق ساحلی ابرناکی و مه صبحگاهی خواهیم داشت که به تدریج از ساعات ظهر شاهد کاهش ابرناکی خواهیم بود و در طول روز غبار محلی در اکثر نقاط پیش‌بینی می‌شود. رخداد رگبار پراکنده باران گاهی با رعد‌وبرق در ارتفاعات استان نیز طی ساعات بعدازظهر نیز پیش‌بینی می‌شود .
با کاهش سرعت بادهای جنوب شرقی در محدوده سواحل استان ،از ساعات ظهر شاهد افزایش بادهای جنوب غربی -شمال غربی خواهیم بود که سبب مواج شدن جزایر غربی استان خواهد شد، توصیه می‌شود در ساعات بعدازظهر از تردد به سمت مناطق غربی جزایر کیش و لاوان خودداری شود .شناورهای سبک و صیادی نیز در ساعات بعدازظهر از تردد دریایی خودداری کنند.

روز چهارشنبه از میزان سرعت باد و تلاطم دریا در جزایر غربی استان کاسته می‌شود اما در نقاطی از تنگه هرمز شاهد افزایش باد‌های جنوب غربی خواهیم بود و دریا در این مناطق متلاطم باقی خواهد ماند.

طی روز چهارشنبه با توجه به تقویت بادهای ۱۲۰ روزه در جنوب شرق کشور ،افزایش سرعت باد و احتمال گردوغبار در مناطق شرقی استان دور از انتظار نخواهد بود .

از لحاظ دمایی به تدریج شاهد افزایش نسبی دما در استان خواهیم بود که طی روزهای پنجشنبه و جمعه در مناطق شرقی استان محسوس‌تر خواهد بود.

  • نویسنده : 1007