فضای سیاسی و اجتماعی هرمزگان به نحوی شده که موج تخریب‌ گران و همچنین بادمجان دور قاب چین‌ها مجال انتقاد سازنده را از رسانه‌ها گرفته‌ است.

به گزارش دلفین، روزگار عجیبی است، با نزدیک شدن به زمان انتخابات و احتمال تغییر در آرایش سیاسی استان، برخی افراد در گروه‌های مجازی و فضای رسمی رسانه‌ای تبدیل به چماق‌به‌دست‌هایی شده‌اند که هر روز یقه‌ی مدیری را دودستی می‌گیرند و با فیگور مطالبه‌گری در پی هدایت افکار عمومی یا خوش‌خدمتی به صاحبان احتمالی قدرت در آینده هستند.

مشخص نیست که این افراد در چند سال گذشته روحیه‌ی مطالبه‌گری خود را چرا در گنجه‌هاشان پنهان کرده‌ بودند و امروز به دستور چه اشخاصی تحلیل‌گر و فعال سیاسی و اجتماعی و مدنی شده‌اند. این افراد با تمییز ندادن تخریب و انتقاد، کار را به جایی رسانده‌اند تا هر نوع نقد سازنده‌ای نیز قابل پذیرش نباشد و هر گزارش و خبر انتقادی مستندی هم با عینک بدبینی نگریسته شود.

حفظ پویایی هر جامعه منوط به رواج فرهنگ انتقاد سازنده است اما بیشتر از آن که فضای رسانه‌ای غالب به سمت تحلیل، ارائه راهکار، انعکاس کاستی‌ها بر اساس واقعیت و تهیه گزارش به صورت حرف های و همه‌جانبه سوق یابد، شاهد خط دهی‌های سیاسی برای پوشش یا عدم پوشش وقایع هستیم.

در وجه مقابل این مساله با بزرگ‌نماها و بادمجان دور قاب‌چین‌ها هم مواجهیم. افرادی که با دریافت القاب رسمی و غیررسمی مختلف تنها به تریبون‌های به‌به و چه‌چه برای مقابله با موج به ظاهر مطالبه‌گیری اجیر شده‌اند و به دنبال ساماندهی فضای رسانه‌ای هستند، غافل از این که اتخاذ چنین روش‌های نخ‌نمایی نه تنها قسمت پر لیوان را برجسته نخواهد کرد که به برجسته کردن قسمت خالی لیوان کمک خواهد کرد.

ایران و به تبع آن هرمزگان در شرایط حساسی قرار دارد و رجوع به نظرات مردم و حرف دل آنان ورای بازی‌های سیاسی و سیاه‌نمایی و درشت‌نمایی از واجب‌ترین امور است. امید که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان بر موج‌ها سوار نشوند و با درک صحیح شرایط خواسته‌های مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند.

به قلم: پدرام مجیدی – سردبیر

 

  • نویسنده : 1007