مدیر کل سازمان تامین اجتمامی هرمزگان گفت: این استان بالاترین ضریب پوششی تامین اجتماعی را دارد و جز سه استان اول کشور است.

به گزارش دلفین، «سید فاضل حیدری بلوکی» مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان، ضمن تبریک روز خانواده و تکریم بازنشستگان، عنوان کرد: بازنشستگان در جامعه از مقام والایی برخورداراند و در عرصه کار، تلاش و تولید الگو جامعه هستند.

حیدری بلوکی با اشاره به جمعیت تحت پوشش و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، افزود: تعداد جمعیت تحت پوشش استان ۹۸۱ هزار و ۱۸۶ نفر است، به عبارت دیگر بیش از ۵۵ درصد جمعیت استان هرمزگان زیر چتر حمایتی سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.

وی گفت: تامین اجتماعی هرمزگان، با داشتن ۳۲ هزار و ۲۱۵ پرونده مستمری، توانسته است ۴۸ هزار و ۱۱۴ نفر مستمری بگیر اصلی و ۳۶ هزار و ۹۵ نفر مستمری بگیر تبعی، را تحت پوشش قرار داده دهد.

مدیر کل تامین اجتماعی هرمزگان خاطر نشان کرد: در سال گذشته سه هزار پرونده مستمری برقرار شده است و تعداد مستمری بگیران استان ۱۰ درصد افزایش یافته است.
حیدری بلوکی با اشاره به اینکه بیمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش تامین اجتماع هرمزگان ۸۹۶ هزار و ۹۷۷ نفر است، افزود: ۴۲۲ پرونده مستمری در حوزه مشاغل سخت و زیان آور در سال گذشته برقرار شد.

مدیر کل تامین اجتماعی هرمزگان پرداختی به بازنشستگان و مستمری بگیران در پنج ماه اول سال جاری را ۲۶۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ماهیانه بیش از ۵۲ میلیارد تومان در قالب تعهدات بلند مدت به بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخت شده است.

وی در ادامه به خدمات ارائه شده به بازنشستگان و مستمری بگیران در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: به ۱۳۰ نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان، وامی با مبلغ ۵۲۰ میلیون تومان اعطا شده است.

حیدری بلوکی بازنشستگان را عضو خانواده بزرگ سازمان تامین اجتماعی هرمزگان دانست و تشریح کرد: در قالب اجرای طرح کرامت رضوی؛ برگزاری سه دوره تور زیارتی مشهد مقدس و اعزام ۳۰۰ نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۹۷ و اعزام ۲۰۰ نفر در سال ،۹۸ تاکنون انجام شده است.

وی عنوان کرد: بالاترین ضریب پوششی تامین اجتماعی را در کشور داریم و جز سه استان اول کشور هستیم.

مدیر کل سازمان تامین اجتمامی استان هرمزگان، اضافه کرد: در سال گذشته در حوزه ورزش مقام اول دارت به بازنشستگان این استان تعلق گرفت.

وی در پایان توضیح داد: ۴۴۰ میلیون تومان در قالب امور رفاهی و گردشگری مستمری بگیران پرداخت شد.

شایان ذکر است؛ در پایان این نشست از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هرمزگان تقدیر به عمل آمد.

  • نویسنده : 1007