فولاد هرمزگان در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ایران موفق به کسب تندیس زرین شد.

به گزارش‌ دلفین،چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ایران که با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمع کثیری از متخصصین، صاحب نظران و مدیران این حوزه در سالن همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، روابط‌عمومی شرکت فولادهرمزگان در دو‌ رشته گزارش و هدیه انتشاراتی موفق به کسب رتبه نخست و در دو رشته ویژه نامه و مصاحبه حائز رتبه سوم کشوری این جشنواره شد.

  • نویسنده : 1007