با حکم محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور، احسان‌ کامرانی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد استان هرمزگان منصوب شد.

به گزارش دلفین، با حکم محمد‌مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور، احسان‌ کامرانی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد استان هرمزگان منصوب شد.

شایان ذکر است؛ احسان کامرانی عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان بوده و مسوولیت بسیج اساتید استان را نیز بر عهده دارد.

وی همچنین در گذشته رئیس منطقه ۱۵ دانشگاه ازاد اسلامی بوده است.

گفتنی است؛ پیش از این مهدی باقری ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان را بر عهده داشت.

  • نویسنده : 1007