در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان عباس میرزاد به عنوان مدیر برتر در حوزه رضایتمندی مردم و تکریم ارباب رجوع تقدیر شد.

به گزارش دلفین، در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان که با حضور «فریدون همتی» استاندار هرمزگان برگزار شد، مدیران برتر دستگاه‌های اجرایی مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.

شایان ذکر است؛ در این جشنواره «عباس میرزاد» سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به عنوان مدیر برتر استان در حوزه رضایت‌مندی مردم و تکریم ارباب رجوع، مورد تقدیر قرار گرفت.

  • نویسنده : 1007