در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی، حسین فرشیدی ریاست دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی هرمزگان به عنوان دستگاه برجسته در زمینه اقدامات خاص و برجسته تقدیر شد.

به گزارش دلفین، در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان که با حضور «فریدون همتی» استاندار هرمزگان برگزار شد، مدیران برتر دستگاه‌های اجرایی مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.

شایان ذکر است؛ در این جشنواره «حسین فرشیدی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی هرمزگان به عنوان مدیر برتر استان در زمینه اقدامات خاص و برجسته تقدیر شد.

  • نویسنده : 1007