طبق گزارش اداره‌کل هواشناسی هرمزگان، در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان رشد ابر پیش‌بینی می‌شود که در برخی نقاط، از جمله بشاگرد همراه با رگبار موقتی و رعد‌و‌برق پراکنده خواهد بود.

به گزارش دلفین، با توجه به سوی شرقی جریانات، طی امروز شاهد وزش باد جنوب‌شرقی در مناطق دریایی خواهیم بود و دریا کمی مواج پیش‌بینی می‌شود.
در جزایر خلیج‌فارس نیز شاهد مه صبحگاهی و در طول روز غبار محلی خواهیم بود.
طبق گزارش اداره‌کل هواشناسی هرمزگان، با توجه به تاثیر سامانه مونسونی در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان رشد ابر پیش‌بینی می‌شود که در برخی نقاط، از جمله منطقه بشاگرد همراه با رگبار موقتی و رعد وبرق پراکنده خواهد بود.
با تقویت بادهای ۱۲۰ روزه در جنوب شرق کشور، احتمال گرد‌و‌غبار رقیق طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در شرق و شمال استان دور از انتظار نخواهد بود.
از لحاظ دمایی، از فردا به طور نسبی شاهد افزایش دما به ویژه در مناطق شرقی استان خواهیم بود که تا روز چهارشنبه تداوم خواهد داشت.

  • نویسنده : 1008