ساعت رسمی کشور در ساعت 24 روز 30 شهریور ماه، یک ساعت به عقب کشیده می‌‌شود.

به گزارش دلفین، بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب  ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی ساعت رسمی کشور در تاریخ ۳۰ شهریور ساعت ۲۴، یک ساعت به عقب برگردانده می‌‌شود.

ساعت رسمی کشور هرسال در ساعت  ۲۴، روز اول فروردین ماه، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴  روز سی‌ام شهریورماه، به حال سابق برگردانده می‌‌شود.

قانون تغییر ساعت رسمی کشور مهرماه سال ۱۳۸۶، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تائید شورای نگهبان رسید و پس از آن برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شد.

  • نویسنده : 1008