معاون بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه هرمزگان گفت: بهره‌وری از موقوفات هرمزگان در حوزه آبزی پروی یکی از برنامه‌های مهم سازمان اوقاف و امور خیریه است.

به گزارش دلفین، «مهدی پندار» معاون بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه هرمزگان، اظهار داشت: هرمزگان پتانسیل مناسبی را در حوزه‌های پرورش ماهی در قفس و پرورش میگو دارد که مصمم  هستیم جهت بهره‌وری بیشتر از موقوفات در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کنیم.

وی افزود: بخشی از موقوفات استان سرمایه‌پذیر هستند که در این دو حوزه بهره‌وری از آنها صورت می‌گیرد و بخشی نیز سرمایه‌گذاری از عواید موقوفات در این حوزه‌ها انجام می‌شود.

معاون بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد: این موارد در کمیته‌های استانی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از ظرفیت‌های آبزی‌پروری در مناطق مختلف استان جهت بهره‌وری بیشتر از موقوفات استفاده کنیم که منجر به اشتغال پایدار نیز برای جوانان و مردمان استان شود.

پندار تاکید کرد: در راستای سیاست‌های سازمان اوقاف و امور خیریه، از عواید موقوفات در حوزه‌های مختلف از جمله پرورش ماهی در قفس و پرورش میگو  استفاده می‌کنیم.

  • نویسنده : 1007