مصاحبه جنجالی «فیصل دانش» عضو شورای شهر بندرعباس پس از رو دست خوردن در تقسیم کمیسیون‌ها و باخت وی و هم‌قطارانش سبب شد تا بسیاری از شایعات که همواره به صورت غیررسمی به گوش می رسید به تایید این عضو از شورای شهر برسد.

به گزارش دلفین، مصاحبه جنجالی «فیصل دانش» عضو شورای شهر بندرعباس پس از رو دست خوردن در تقسیم کمیسیون‌ها و باخت وی و هم‌قطارانش سبب شد تا بسیاری از شایعات که همواره به صورت غیررسمی به گوش می رسید به تایید این عضو از شورای شهر برسد.از این رو بررسی برخی از نکات نهفته در این مصاحبه بسیار حائز اهمیت است.

 

انتخاب جراره، انتخاب درست

همگان بر ارتباط «فاطمه جراره» با حجت الاسلام رئیسی به سبب فعالیت های انتخاباتی وی آگاه‌اند و هنگامی که دانش از انتخاب جراره به سمت ریاست شورا با لفظ انتخاب درست یاد می‌کند، شاید به این معناست که قرار است که جراره سردمدار مبارزه با فسادهای احتمالی باشد و روی حمایت سید ابراهیم رئیسی حسابی ویژه باز کرده است و این موضوع البته از نطق آتشین جراره در سفر استانی رئیس قوه قضائیه مشخص بود.

بازی خوردن در هیات رئیسه

دانش در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که فرزانه آرامش در هیات رئیسه رای هم‌قطاران دانش را و در انتخاب کمیسیون‌ها رای جناح مقابل را کسب کرده است، بر وی به دلیل موضوعی که آن را بداخلاقی و بازی خوردن نامیده، حمله کرده است و البته اشاره نمی‌کند که دلیل این اختلاف دقیقا از کجا نشات می‌گیرد و چرا نباید جابجایی جراره از جناح مقابل به جناح آقای دانش در انتخاب هیات رئیسه را بداخلاقی نامید. آیا با صف‌بندی خیر (سمت صداقت) و شر (سمتی که صادق نیست) از جانب فیصل دانش مواجهیم؟!

پیشنهاد به باوقار

دانش در بخش دیگری از صحبت‌های خود از پیشنهاد خود و همراهنش برای اعطای ریاست به «اسلام باوقار» پرده بر می‌دارد. اما باید از آقای دانش پرسید که چطور با سپردن شورا به فردی به زعم خودشان ناصادق موافق بوده است؟

البته این سوال هم مطرح است که باوقار تا چه میزان به این دام یا دانه دل خوش کرده بوده که باعث جدایی جراره از باوقار و هم قطارانش شده است.

دست گذاشتن روی کمیسیون‌های خاص

صحبت‌های دانش این موضوع را برجسته می‌کند که افراد بر سر کمیسیون‌هایی که به امور عمرانی مربوط می‌شود با هم جدال داشته‌اند و فرزانه آرامش هم دقیقا این کمیسیون‌ها را طلب کرده که سبب اختلافات شدید شده است. باید از خودمان بپرسیم که دقیقا در این کمیسیون‌ها چه خبر است که خانم آرامش با مدرک دانشجوی حسابداری در پی حضور در کمیسیون عمران و کمیسیون معاملات بوده‌اند و آیا نایب رئیسی شورا و حضور در مجامع علمی به عنوان استاد و دانشجو به صورت همزمان، زمانی را برای وی خواهد گذاشت که در این دو کمیسیون هم حضور یابد؟ البته آرامش در انتها با رای اعضای شورا چهار کمیسیون شورا و چهار کمیسیون شهرداری را از آن خود کرد.

دخالت عباس امینی‌زاده

یکی دیگر از افرادی که از تیغ دانش گذشت، عباس امینی زاده شهردار بندرعباس بود. وی با بیان این که شهردار با اعمال نفوذ بر جناح مقابل قصد دخالت در کار شورا را داشته است، تصاحب این کمیسیون‌های خاص را از جانب آرامش زیرسوال برد و شائبه برانگیز ساخت. وی بیان داشت که آرامش اظهار داشته که برای ماندن در این جناح نظر شهردار را خواهد پرسید و سپس اعلام نظر می‌کند. موضوعی که انگار در باز اتاق شهردار بر اعضای شورا برای مشورت و مشورت‌پذیری را بیشتر نمایان می‌کند.

شارلاتان بازی

در معنای شارلاتان صفات حقه بازی، شیادی، شید، چرب‌زبانی و دروغگویی نهفته. اگر کسی مردم را بیش از حد فریب دهد این صفت را برای او به کار می‌برند. فیصل دانش دقیقا این صفت را برای فرزانه آرامش به کار می‌برد و یک بار دیگر از بین رفتن مقولات اخلاقی در گفتمان سیاسی هرمزگان را برجسته می‌کند؛ موضوعی که به آبروی پارلمان مردمی ضربه‌ای بزرگی را وارد کرد.

جهانبخش هم راضی به سه‌سه

دانش البته کیانوش جهانبخش دیگر عضو شورای شهر را نیز بی‌نصیب نگذاشت و وی را به بدعهدی در تقسیم کمیسیون‌های شورای شهر متهم کرد. وی بیان داشت: جهانبخش هم آمد و به تقسیم ‌سه‌سه کمیسیون‌های شورای شهر رضایت داد و خیال ما را راحت کرد.

با این حال مشخص نیست که کمیسیون‌ها بر اساس فشارها تقسیم می‌شود یا تخصص افراد.

پدرم من را دست آقای شهردار سپرده

یکی از وحشتناک‌ترین قسمت‎‌های اظهار نظر دانش به موضوع نقل قول از زبان آرامش بر می‌گردد. دانش بیان می‌دارد: فرزانه آرامش در جلسه گفت که پدرم من را دست آقای شهردار سپرده است و من هر کاری بخواهم انجام بدهم باید با آقای شهردار مشورت کنم.

حال بر فرض صحیح بودن این اظهارات باید از خانم آرامش پرسید که ما رای و شهر و اختیارات خود را به شما سپرده‌ایم و نظارت بر تمام این موضوعات وظیفه‌ی ذاتی شماست، شما نیز آن را به پدرتان و پدرتان نیز شما و همه‌ی این موارد را به دست شهردار سپرده‌اند؟

کلیشه‌های جنسیت زده

یکی از نکات دیگر بی‌اخلاقی دانش به مطرح کردن گریه‌های فرزانه آرامش در اتاق شهردار بازمی‌گردد. به استاد و پهلوان ورزشی استان باید یادآور شویم که بازگو کردن این مسائل تنها ریشه در کلیشه های جنسیت زده دارد و مطرح کردن آن در فضای رسانه‌ای در شان شما نبود آقای دانش.

دخالت آشوری

این عضو شورای شهر با بیان این که احتمالا آقای آشوری و دیگر نمایندگان استان تاثیر غیرمستقیم بر اتفاقات اخیر داشته‌اند، بر شائبات بیش از پیش دامن زد و مردم را نیز درباره این فرآیند بسیار بدبین کرد.

البته که دانش پس از سوال خبرنگار در پی کتمان دخالت نمایندگان مجلس در امور شهرداری بود اما پر واضح است که به میان آمدن این بحث کاملا برنامه ریزی شده بوده است.

  • نویسنده : 1007