فشارها به حدی بر دولت حسن روحانی افزایش یافته که مشخص نیست وی بتواند تا پایان دوره‌ی دوم نیز دوام بیاورد.

«حسينعلي اميري» معاون پارلماني رئيس‌جمهور با بيان اين که جاي تأمل است که در مدت کوتاهي پنج سؤال از رئيس‌جمهور مطرح شده است، گفت: بارها اعلام کرده‌ايم که آمادگي داريم به دغدغه نمايندگان رسيدگي کنيم..

وي افزود: فراموش نکنيم آن‌ چه که در شرايط فعلي نياز داريم انسجام و وحدت ملي است.

از صحبت‌هاي معاون پارلماني رئيس‌جمهور چنين بر مي‌آيد که فشارها  بر دولت افزايش يافته و روحاني مجبور است يا دست به تغييرات گسترده در کابينه بزند يا با خطر طرح عدم کفايت مواجه شود، مساله‌اي که مي تواند سبب شود تا وي پايان دوره دوم رياست جمهوري خود را نبيند.

در اين شرايط بايد نمايندگان مجلس علاوه بر اين که وظايف قانوني خود را انجام مي‌دهند اندکي هم شرايط ملتهب کشور را درک و اقدامات خود را سنجيده‌تر کنند.

  • نویسنده : کد 101